• eForensics Magazine
  • Hakin9 Magazine
  • Pentest Magazine
  • Software Developer's Journal

Kierownik Projektów Informatycznych


Poszukujemy osób do współpracy we wszystkich obszarach związanych z Zapewnieniem Jakości w projektach informatycznych: od analizy, przez wytworzenie, wdrożenie, utrzymanie aż do wycofania z eksploatacji.
Otwarte aplikacje dotyczą stanowisk zarówno dla osób doświadczonych jak i dla rozpoczynających pracę w testach.
Naszych pracowników cechuje samodzielność i wrażliwość na jakość oprogramowania.
Wspieramy rozwój kompetencji, które są związane z naszą działalnością w obszarach: Testów Oprogramowania, Zarządzania Projektami IT oraz Zarządzania Jakością.

Wymagania

- Rozwinięta empatia i asertywność
- Zaawansowana komunikatywność oraz samodzielność
- Wrażliwość w zakresie Zapewnienia Jakości
- Myślenie zespołowe
- Otwartość na różnorodność projektów
- Pozytywne nastawienie
- Znajomość podstawowych narzędzi wspierających wykonywanie zadań
- Doświadczenie odpowiadające poziomowi stanowiska
- Zaangażowanie w rozwój zawodowy
- Umiejętność pracy w złożonym środowisku projektowym – uwzględnianie wpływu wykonywanych zadań na innych

Mile widziane

- Certyfikaty potwierdzające umiejętności
- Znajomość narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań
- Aktywne zainteresowania pozazawodowe
- Poczucie humoru
- Otwartość na wyzwania
- Rozsądna kreatywność
- Ogólna wiedza informatyczna
- Pomysł na swoją karierę
- Wiedza branżowa: telekomunikacyjna, bankowa, ubezpieczeniowa, finansowa, administracja publiczna
- Doświadczenie w programowaniu

Oferujemy

- Stabilne zatrudnienie w największej na polskim rynku firmie, zajmującej się wyłącznie testami oprogramowania
- Rozpoczęcie działania w testach oprogramowania bez doświadczenia
- Wynagrodzenie odpowiadające umiejętnościom
- Dowolne kształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie Zapewnienia Jakości
- Wsparcie finansowe rozwoju zawodowego
- Realizację projektów u liderów branży: telekomunikacyjnej, bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, medialnej oraz w administracji publicznej
- Działanie w oparciu o najnowsze standardy oraz dobre praktyki Zapewnienia Jakości

Kierownik Projektów Informatycznych

Zarządzał budżetem projektu – Szacuje pracochłonność –Rozlicza wykonanie zadań

Kierował samodzielnie dwoma projektami – Organizuje zespół – Przydziela zadania

Zarządzał dostawami w pięciu projektach – Uzgadnia warunki dostaw – Zarządza relacjami z dostawcami

Zarządzał realizacją pięciu projektów – Zarządza zmianą – Zarządza ryzykami

Posiada certyfikaty związane z zarządzaniem projektami – Chce nadal rozwijać się w zarządzaniu projektamiAPLIKUJ
Kontakt

Klaudia Kurzawska
tel 22 427 35 32
klaudia.kurzawska@bntkonferencje.pl