• eForensics Magazine
  • Hakin9 Magazine
  • Pentest Magazine
  • Software Developer's Journal

Inżynier Automatyzacji Testów


Poszukujemy osób do współpracy we wszystkich obszarach związanych z Zapewnieniem Jakości w projektach informatycznych: od analizy, przez wytworzenie, wdrożenie, utrzymanie aż do wycofania z eksploatacji.
Otwarte aplikacje dotyczą stanowisk zarówno dla osób doświadczonych jak i dla rozpoczynających pracę w testach.
Naszych pracowników cechuje samodzielność i wrażliwość na jakość oprogramowania.
Wspieramy rozwój kompetencji, które są związane z naszą działalnością w obszarach: Testów Oprogramowania, Zarządzania Projektami IT oraz Zarządzania Jakością.

Wymagania

- Rozwinięta empatia i asertywność
- Zaawansowana komunikatywność oraz samodzielność
- Wrażliwość w zakresie Zapewnienia Jakości
- Myślenie zespołowe
- Otwartość na różnorodność projektów
- Pozytywne nastawienie
- Znajomość podstawowych narzędzi wspierających wykonywanie zadań
- Doświadczenie odpowiadające poziomowi stanowiska
- Zaangażowanie w rozwój zawodowy
- Umiejętność pracy w złożonym środowisku projektowym – uwzględnianie wpływu wykonywanych zadań na innych

Mile widziane

- Certyfikaty potwierdzające umiejętności
- Znajomość narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań
- Aktywne zainteresowania pozazawodowe
- Poczucie humoru
- Otwartość na wyzwania
- Rozsądna kreatywność
- Ogólna wiedza informatyczna
- Pomysł na swoją karierę
- Wiedza branżowa: telekomunikacyjna, bankowa, ubezpieczeniowa, finansowa, administracja publiczna
- Doświadczenie w programowaniu

Oferujemy

- Stabilne zatrudnienie w największej na polskim rynku firmie, zajmującej się wyłącznie testami oprogramowania
- Rozpoczęcie działania w testach oprogramowania bez doświadczenia
- Wynagrodzenie odpowiadające umiejętnościom
- Dowolne kształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie Zapewnienia Jakości
- Wsparcie finansowe rozwoju zawodowego
- Realizację projektów u liderów branży: telekomunikacyjnej, bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, medialnej oraz w administracji publicznej
- Działanie w oparciu o najnowsze standardy oraz dobre praktyki Zapewnienia Jakości

Inżynier Automatyzacji Testów

Działał jako tester – Zauważa potrzeby i możliwości powtarzania testów – Planuje testy regresji

Definiował wymagania funkcjonalne – Specyfikuje wymagania dla testów – Ocenia jakość wymagań

Zdobył doświadczenie w programowaniu – Myśli algorytmicznie – Utrzymuje skrypty testowe

Projektował testy – Projektuje różne typy testów – Automatyzuje testy manualne

Zna narzędzia automatyzacji testów – Implementuje testy automatyczne – Uruchamia testy automatyczne i analizuje raporty z testówAPLIKUJ
Kontakt

Klaudia Kurzawska
tel 22 427 35 32
klaudia.kurzawska@bntkonferencje.pl